Dvije slike u jednoj online dating

Rated 3.82/5 based on 681 customer reviews

Martić navodi da će nastojati da riješe ovu situaciju.

Berkuljan navodi da nedostaje "čitav jedan muzej u muzeju".

Vi u jednoj velikoj instituciji imate nešto što nije sinhronizovano." Berkuljan navodi da sve revizije koje su do sad bile pokrenute ništa nijesu napravile.Dokumentacija mora da bude provjerljiva", dodaje Martić. Berkuljan navodi da svaki muzej u svijetu zna koliko ima predmeta.Gosti u studiju bili su: Aleksandar Berkuljan, tehničar u informacionom centru Narodnog muzeja, Pavle Pejović, bivši direktor Narodnog muzeja, Petar Ćuković bivši direktor Narodnog muzeja, Milica Martić, Direktorat za kulturnu baštinu.Tok emisije: Pejović ponavlja da ne zna jesu li eksponati nestajali tokom njegovog mandata jer nije imao nijednu prijavu.

Leave a Reply